5 Toiminnan kausiluonteisuus

Yhtiön tiettyjen liiketoimintojen kausiluonteisuus vaikuttaa yhtiön tuloksen ajoittumiseen sekä sen määrään. Päällystys- ja kiviainestoiminnassa työkausi ajoittuu pääosin toiselle ja kolmannelle vuosineljännekselle, joten suurin osa tuotoista kirjataan kyseisille vuosineljänneksille. Päällystys- ja kiviainestoiminnan työkausien pituudet ovat alttiita sääolosuhteille, mikä myös omalta osaltaan vaikuttaa yhtiön tuloksen määrään ja ajoittumiseen. Kausivaihtelu ei vaikuta muuhun infrarakentamiseen, kuten kallio- ja maarakentamiseen, yhtä voimakkaasti kuin edellä mainittuihin toimintoihin, mutta pohjarakentamisessa saattaa esiintyä pientä kausivaihtelua johtuen talonrakentamisen ajoituksesta.

Omaperusteiset talonrakennusprojektit aiheuttavat yhtiön tulokseen kausittaista vaihtelua, sillä tuotto niistä kirjataan myyntiasteen mukaisesti vasta projektin valmistuttua. Yhtiö pyrkii tasoittamaan kausivaihtelua käynnistämällä omaperusteisia kohteita tasaisesti vuoden aikana, jolloin kohteet myös valmistuvat ja tuotot niistä kirjataan mahdollisimman tasaisesti ympäri vuoden.

 
TyökalutSulje