7 Liiketoiminnan muut tuotot

1 000 euroa 1.1.–31.12.2014 1.1.–31.12.2013
Aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot * 10 413 5 222
Myyntivoitot myytävissä olevista rahoitusvaroista 904 1 356
Vuokratuotot 1 926 1 363
Myyntien ja ostojen suojaustuotot ** 1 204 1 552
Saadut avustukset ja vahingonkorvaukset 993 235
Negatiivisen liikearvon tuloutus
144
Tuotot etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden supistumisesta 227 1 933
Muut 2 584 4 407

18 251 16 212

* Aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot liittyvät pääosin Infraliiketoiminnan kalustomyynteihin. Vuonna 2014 yhtiö myi lisäksi Norjassa maa-alueen, josta kirjattiin 5,3 miljoonan euron myyntivoitto.

** Myyntien ja ostojen suojaustuotot koostuvat bitumiostoja suojaavien hyödykejohdannaisten sekä myyntejä ja ostoja suojaavien valuuttajohdannaisten realisoituneista voitoista sekä käyvän arvon muutoksista.


 
TyökalutSulje