8 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut ja henkilöstömäärä

1 000 euroa 1.1.–31.12.2014 1.1.–31.12.2013
Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 281 643 302 369

Osakeperusteiset maksut 343 950

Maksupohjaiset eläkekulut 36 082 35 234

Etuuspohjaiset eläkekulut 5 1 383

Muut henkilösivukulut 18 890 21 802

336 964 361 738
Konserniyhtiöiden toimitusjohtajien ja hallitusten jäsenten palkat ja palkkiot, jatkuvat toiminnot 4 649 3 435


Etuuspohjaisia eläkekuluja selvitetään tarkemmin liitetiedossa 29, osakeperusteisia maksuja liitetiedossa 30 ja lähipiiriä liitetiedossa 39.


1.1.–31.12.2014 1.1.–31.12.2013
Henkilöstö tilikauden lopussa, jatkuvat toiminnot


Toimihenkilöt 2 070 2 439

Työntekijät 2 678 3 087

4 748 5 526
Henkilöstö tilikauden lopussa liiketoimintasegmenteittäin, jatkuvat toiminnot


Infrarakentaminen 2 925 3 266

Suomen talonrakentaminen 1 038 1 224

Venäjän toiminnot 635 755

Emoyhtiö 150 281

4 748 5 526
 
TyökalutSulje