9 Poistot ja arvonalentumiset

1 000 euroa 1.1.–31.12.2014 1.1.–31.12.2013
Poistot aineellisista hyödykkeistä

Rakennukset ja rakennelmat 1 056 1 011

Koneet ja kalusto 20 840 21 748

Leasingkoneet ja -kalusto 13 028 12 738

Muut aineelliset hyödykkeet 1 840 2 000

36 764 37 497Poistot aineettomista hyödykkeistä


Aineettomat oikeudet 5 312 3 693

Muut pitkävaikutteiset menot 1 087 3 453

6 399 7 146
Poistot yhteensä 43 164 44 642

1 000 euroa 1.1.–31.12.2014 1.1.–31.12.2013
Arvonalentumiset


Aineettomista oikeuksista 1 270
 
TyökalutSulje