Osakekohtaiset tunnusluvut (IFRS)2014 2013 2012 2011 2010
Laimentamaton tulos/osake (EPS), euroa * 0,40 -4,81 1,94 1,68 0,01
Laimennettu tulos/osake (EPS), euroa * 0,40 -4,81 1,93 1,68 0,01
Oma pääoma/osake, euroa * 19,33 15,70 21,45 16,87 16,32
Osinko/osake, euroa 0,00 ** 0,00 0,60 0,50 0,50
Osinko/tulos, % 0,0 0,0 26,9 28,3 yli sata
Efektiivinen osinkotuotto, % 0,0 0,0 4,2 2,7 1,9
Hinta/voitto-suhde (P/E) * 23,6 -3,2 7,4 11,1 1 734,7
Osakkeen kurssikehitys, euroa

keskikurssi 12,61 15,57 16,48 22,86 24,73

alin kurssi 9,50 13,74 13,95 17,08 21,21

ylin kurssi 15,89 16,97 20,50 27,37 30,00

kurssi kauden lopussa 9,52 15,20 14,28 18,72 26,00
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 220,9 298,2 280,6 367,8 510,8
Osakkeiden vaihto (OMX Helsinki), 1 000 kpl 1 096 1 758 992 3 367 4 172

%:a kokonaismäärästä 4,7 8,9 5,0 17,1 21,2
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo, 1 000 kpl * 21 329 20 600 20 582 20 665 19 932
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa, 1 000 kpl 23 220 19 650 19 650 19 645 19 645
Omat osakkeet, kpl 16 687 34 915 509

Laadintaperiaatteiden muutosten vaikutukset tunnuslukuihin on oikaistu uuden laadintaperiaatteen ensimmäiseltä soveltamiskaudelta sekä sitä edeltävältä tilikaudelta. Vastaavasti lopetetut toiminnot on oikaistu tuloslaskelman eristä siltä tilikaudelta, jona ne on luokiteltu lopetettuihin toimintoihin sekä sitä edeltävältä tilikaudelta.

* Vuosien 2010-2013 luvut sisältävät takautuvan oikaisun johtuen vuoden 2014 merkintäoikeusannin vaikutuksesta osakkeiden lukumäärän painotettuun keskiarvoon.

** Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle


 
 
TyökalutSulje