Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut (IFRS)

Milj. euroa 2014 2013 2012 2011 2010 *
Liikevaihto 2 044,5 2 020,1 2 267,6 2 183,9 1 829,6
Kansainvälinen liiketoiminta 971,2 929,0 897,3 780,3 543,5

%:a liikevaihdosta 47,5 46,0 39,6 35,7 29,7
Liikevoitto 36,3 -89,3 50,4 44,0 29,6

%:a liikevaihdosta 1,8 -4,4 2,2 2,0 1,6
Tulos ennen veroja -1,7 -116,1 29,1 25,0 7,6

%:a liikevaihdosta -0,1 -5,7 1,3 1,1 0,4
Emoyhtiön omistajille kuuluva osuus tilikauden tuloksesta 18,2 -93,7 43,9 34,7 0,3

%:a liikevaihdosta 0,9 -4,6 1,9 1,6 0,0Pitkäaikaiset varat 307,9 362,5 343,8 351,0 315,1
Vaihto-omaisuus 524,0 504,4 494,4 448,5 376,0
Rahoitusomaisuus 425,9 475,8 465,3 443,3 370,9
Oma pääoma 412,5 324,0 441,8 348,7 325,2
Määräysvallattomien omistajien osuus 0,1 0,6 0,4 1,7 5,1
Korollinen vieras pääoma 347,8 407,6 371,2 431,6 375,5
Koroton vieras pääoma 497,5 611,0 490,6 460,7 356,2
Taseen loppusumma 1 257,8 1 342,7 1 303,5 1 242,8 1 062,0Oman pääoman tuotto, % ** 4,9 -24,4 11,1 10,5 0,4
Sijoitetun pääoman tuotto, % ** 13,5 -9,4 10,8 10,8 7,0
Omavaraisuusaste, % 37,1 27,3 37,2 30,8 35,0
Gearing, % 51,8 100,8 62,8 114,5 105,7
Korollinen nettovelka 213,6 326,5 277,3 401,2 349,2
Bruttoinvestoinnit 30,0 71,2 64,5 84,0 59,6

%:a liikevaihdosta 1,5 3,5 2,8 3,8 3,3
Tilauskanta 31.12. jatkuvat toiminnot 1 456,1 1 733,2 1 336,1 1 289,3 1 083,6
Henkilöstö tilikauden lopussa, jatkuvat toiminnot 4 748 5 526 5 833 5 751 5 234

Laadintaperiaatteiden muutosten vaikutukset tunnuslukuihin on oikaistu uuden laadintaperiaatteen ensimmäiseltä soveltamiskaudelta sekä sitä edeltävältä tilikaudelta. Vastaavasti lopetetut toiminnot on oikaistu tuloslaskelman eristä siltä tilikaudelta, jona ne on luokiteltu lopetettuihin toimintoihin sekä sitä edeltävältä tilikaudelta.

* Luvut sisältävät myytäviksi luokitellut omaisuuserät ja niihin liittyvät velat.

** Sisältää lopetettujen toimintojen tulosvaikutuksen.


 
TyökalutSulje