Lemminkäinen lyhyesti

Olemme merkittävä infrarakentamisen ja talonrakentamisen osaaja. Sadan vuoden kokemuksella rakennamme toimivia, terveellisiä ja turvallisia olosuhteita asumiseen, työntekoon ja liikkumiseen.

Mahdollistaaksemme tulevaisuuden kannattavan kasvun keskitymme lyhyellä aikavälillä parantamaan kilpailukykyämme, kannattavuuttamme ja taloudellista asemaamme. Pitkällä aikavälillä haemme kannattavaa kasvua hyödyntämällä infrarakentamisen vahvaa markkina-asemaa Pohjois-Euroopassa. Talonrakentamisessa keskitymme valikoituihin asiakassegmentteihin ja alueisiin Suomessa ja Venäjällä.

Vuonna 2014 konsernimme liikevaihto oli 2,0 miljardia euroa. Palveluksessamme on keskimäärin 5 600 rakentamisen ammattilaista. Konsernin emoyhtiö Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä.

Konsernin avainluvut  2014 2013  Muutos
Liikevaihto, milj. euroa 2 044,5  2 020,1 24,4
Liikevoitto (IFRS), milj. euroa 36,3 -89,3 125,6
Liikevoitto-%, (IFRS) 1,8 -4,4  
Liikevoitto ilman kertaeriä, milj. euroa 52,3 -3,9 56,2
Liikevoitto-%, ilman kertaeriä 2,6 -0,2  
Tulos ennen veroja, milj. euroa -1,7 -116,1 114,4
Tilikauden tulos, milj. euroa 18,1 -93,5 111,6
Laimentamaton osakekohtainen tulos, euroa 0,40 -4,81* 5,21
Osinko/osake, euroa 0,00** 0,00  
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa -54,8 8,3 -63,1
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 30,0 71,2 -41,2
       
Konsernin avainluvut 31.12.2014 31.12.2013 Muutos 
Tilauskanta, jatkuvat toiminnot, milj. euroa 1 456,1 1 733,2 -277,1
Henkilöstö tilikauden lopussa, jatkuvat toiminnot 4 748 5 526 -778
Korollinen nettovelka, milj. euroa 213,6 326,5 -112,9
Omavaraisuusaste, % 37,1 27,3  
Nettovelkaantumisaste, % 51,8 100,8  
Sijoitetun pääoman tuotto, % 13,5 -9,4  
       
Työpaikkatapaturmataajuus, jatkuvat toiminnot,
tapaturmien lukumäärä / miljoona työtuntia
6,9 10,5  -3,6

*) Sisältää takautuvan oikaisun johtuen vuoden 2014 merkintäoikeusannin vaikutuksesta osakkeiden lukumäärän painotettuun keskiarvoon
**) Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle


 
TyökalutSulje