Taloudellinen kehitys vuonna 2014


Avainluvut

 

Kasvu

 
 

Liikevaihto, milj. euroa

1011121314
Liikevaihto1 829,62 183,92 267,62 020,12 044,5
 
 • Konsernin liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla ja oli 2 044 milj. euroa. Yhtiön tavoitteena ei ollut kasvattaa liikevaihtoa vuonna 2014.
 • Valuuttakurssimuutosten vaikutus euromääräiseen liikevaihtoon oli -73 milj. euroa vertailuvuoteen nähden.
 • Liikevaihdosta 52 % tuli Suomesta, 32 % Skandinaviasta, 10 % Venäjältä ja 6 % Baltian maista.

Liikevaihdon jakautuminen liiketoiminnoittain, %

Päällystys*, 45 %45,0
Talonrakentaminen, 41 %41,0
Infraprojektit, 14 %14,0

*Sis. teiden huolto- ja ylläpitotoiminnan, kiviainesliiketoiminnan ja maarakentamisen
 

 
 • Lähes puolet konsernin liikevaihdosta tuli päällystys- ja kiviainesliiketoiminnasta sekä maarakentamisesta.
 • Leuto talvi pidensi päällystyskautta ja kasvatti päällystyksen liikevaihtoa lähes kaikissa toimintamaissa.
 • Suomessa liikevaihdon kasvua tukivat suuret infraprojektit.
 • Talonrakentamisessa liikevaihtoa kasvatti Venäjän omaperusteinen asuntotuotanto.
 • Talonrakentamisen kilpailu-urakointi Suomessa ja Venäjällä väheni.
 

Tilauskanta, jatkuvat toiminnot, milj. euroa

1011121314
Tilauskanta1 083,61 289,31 336,11733,21 456,1
 
 • Tilauskanta laski 16 % edellisvuodesta.
 • Infrarakentamisessa suurten hankkeiden valmistumisasteiden nousu laski tilauskantaa.
 • Päällystyksen tilauskanta oli vuoden lopussa selvästi edellisvuotta pienempi, kun leuto talvi pidensi vuoden 2014 päällystyskautta.
 • Talonrakentamisen tilauskantaa kasvattivat suuret korjausurakat Suomessa.
 • Venäjällä kahden omaperusteisen asuntokohteen valmistumiset laskivat tilauskantaa selvästi.
 • Tilauskannasta noin 65 % kohdistuu vuodelle 2015.

Avainluvut

 

kannattavuus

 
 

Liikevoitto, milj. euroa

10 11 12 13 14
Liikevoitto 29,6 44,0 50,4 - 89,3 36,3

 

 

 • Kannattavuutta paransivat käynnissä olevat infraprojektit Suomessa, pääkaupunkiseudun talonrakentaminen, päällystystoiminta kaikissa Pohjoismaissa sekä asuntorakentaminen Venäjällä.
 • Konsernin kustannusrakenne keveni 10 miljoonalla eurolla.
 • Kannattavuutta rasittivat organisaation uudistamiseen liittyvät kulut ja yksittäisten projektien kateheikennykset.
 • Konsernin liikevoitto (IFRS) sisältää kertaeriä: omaisuuserien alaskirjauksia 9,6 milj. euroa (2013: 19,8 milj. euroa) sekä asfalttikartelliin liittyviä vahingonkorvauksia ja niihin liittyviä varauksia 6,4 milj. euroa (2013: 65,6 milj. euroa).

Tilikauden tulos, milj. euroa

1011121314
Tilikauden tulos1,235,644,1-93,518,1
 
 • 2014 tilikauden tulos sisältää talotekniikan myynnistä kirjatun 23,6 milj. euron myyntivoiton.
 • Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2014 ei jaeta osinkoa.

Avainluvut

 

vakavaraisuus

 
 

Omavaraisuusaste, %

10 11 12 13 14
Omavaraisuusaste 35,0 30,8 37,2 27,3 37,1
 
 • Oma pääoma kasvoi 27 % ja oli vuoden  lopussa 413 milj. euroa. Sitä kasvattivat osakeanti, hybridilaina, liiketoimintojen myynnit ja edellisvuotta parempi tulos.
 • Oma pääoma sisältää 140 milj. euroa hybridilainoja (2013: 70 milj, euroa). Mikäli hybridilainat käsiteltäisiin vieraana pääomana, olisi omavaraisuusaste 24,6 % (2013: 21,5 %).
 

Nettovelkaantumisaste, %

10 11 12 13 14
Nettovelkaantumisaste 105,7 114,5 62,8 100,8 51,8
 
 • Korollinen nettovelka laski 35 % ja oli 214 milj. euroa.
 • Omaa pääomaa ja likviditeettitilannetta paransivat osakeanti, hybridilaina, liiketoimintojen myynnit ja edellisvuotta parempi tulos.
 • Mikäli hybridilainat käsiteltäisiin vieraana pääomana, olisi nettovelkaantumisaste 128,4 % (2013: 155,2 %).

Avainluvut

 

kassavirta

 
 

Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa

10 11 12 13 14
Liiketoiminnan rahavirta -37,2 -7,1 57,8 8,3 -54,8
 
 • Operatiivinen kassavirta jäi negatiiviseksi vuonna 2014.
 • Kassavirta sisältää 60 milj. euroa maksettua vahingonkorvausta asfalttikartellista.
 • Käyttöpääomaa vapautui tehokkaammalla laskutuksella, mutta samalla hidastunut asuntomyynti Suomessa kasvatti varastoja.

Avainluvut

 

RAHOITUS

 

 Velkasalkku 31.12.2014


 • Korollisen velan määrä laski 15 % ja oli 348 milj. euroa.
 • Velasta 40 % (2013: 15 %) oli pitkäaikaista ja 60 % (2013: 85 %) lyhytaikaista.
 • Yritystodistusten määrä laski 42 % ja projektilainojen määrä kasvoi 74 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta.
 • Keväällä laskettiin liikkeeseen 5 vuoden 100 milj. euron joukkovelkakirjalaina, jolla uudelleenrahoitettiin vanha 60 milj. euron joukkovelkakirjalaina.
 • Yhtiöllä oli vuoden 2014 lopussa käyttämätön 185 milj. euron rahoituslimiitti.
 • Lisäksi yhtiöllä on 140 milj. euroa hybridilainaa.

Nettorahoituskulut 2013-2014

milj. euroa20132014
Rahoitustuotot11
Korkokulut-18-16
Korkojohdannaisten arvostus1-1
Valuuttasuojauskustannukset-5-5
Lainasaamisten alaskirjaukset-7
Muut rahoituskulut-6-9

 

 
 • Nettorahoituskulut kasvoivat edellisvuodesta 40 % ja olivat 38 milj. euroa (2013: 27 milj. euroa).
 • Korkokulujen osuus nettorahoituskuluista oli alle puolet.
 • Suurin yksittäinen erä oli Lemcon Networksin liiketoimintamyyntiin liittyvä 7 milj. euron alaskirjaus lainasaamisista.
 • Muita kuluja kasvattivat rahoitussopimusten ehtojen muutokset, kovenanttirikkomuksesta aiheutuneet kulut sekä konsultointikulut.

Huom. Hybridilainan korkokuluja ei kirjata tuloslaskeman rahoituskuluihin.

 


 
TyökalutSulje