Toimintaympäristön kuvaus

Päällystys

Infraprojektit

Talonrakentaminen

 

Kasvun ajurit

 
 • Julkisen sektorin panostukset perustienpitoon
 • Suuret tiehankkeet
 • Kasvukeskusten kehittyminen
 • Korjausvelka
 • Venäjällä vuosien investointivaje
 • Julkisen sektorin ja teollisuuden infrainvestoinnit
 • Kaupungistuminen
 • Energiatuotannon uudistumistarpeet
 • Heikko infrastruktuuri Baltian maissa ja Venäjällä
 • Muuttoliike keskustoihin
 • Perhekoon pienentyminen
 • Muutos väestörakenteessa
 • Asunto osana sijoitusvarallisuutta
 • Kasvaneet logistiikka- ja varastointitarpeet
 • Ikääntynyt ja heikkokuntoinen talokanta
 • Venäjällä jatkuva asuntojen tarve ja suuri asumistiheys

 

Lähiajan markkinanäkymät

 
 • Suomessa julkisen sektorin heikko taloustilanne kurittaa perustienpitoa
 • Skandinaviassa kasvua
 • Baltian maissa markkinatilanne vakaa
 • Venäjällä rahoitus riippuu talouden kehityksestä. Allokointipäätökset poliittisia.
 • Suuria infrahankkeita käynnissä ja suunnitteilla Suomessa
 • Energiasektorin uudis- ja korvausinvestoinnit lisäävät kysyntää kaikissa Pohjoismaissa
 • Skandinaviassa voimakasta kasvua
 • Baltian maissa infrarakentamista tukee EU-rahoitus
 • Suomessa korjausrakentaminen paikkaa uudisrakentamisen laskua
 • Talouden epävarmuus ja työttömyyden kasvu vähentävät asuntojen kysyntää, kysyntä keskittyy kasvukeskuksiin
 • Venäjällä näkymät ovat erittäin epävarmat, kasvun suuntaa on vaikea ennakoida
 • Venäjän rahoitusmarkkinoiden rajallisuus vaikuttaa asuntolainoitukseen

 

Kilpailukenttä ja merkittävimmät kilpailijat

 
 • Lemminkäisellä vahva asema Pohjoismaissa ja Baltian maissa; yksi suurimmista päällystäjistä
 • Alalletulokynnys on madaltunut
 • Venäjällä yhtiö toimii päällystäjänä pääasiassa aliurakoitsijana
 • Merkittävimmät kilpailijat: NCC, Skanska, Veidekke, Peab, Colas;
  Venäjällä: suuret venäläiset toimijat, kuten Mostotrest ja VAD
 • Suomessa Lemminkäinen on alan markkinajohtaja liikevaihdolla mitattuna
 • Sopimusmuotoina PPP- ja allianssihankkeet ovat kasvussa
 • Skandinaviassa kilpailua lisäävät keskieurooppalaiset pelurit
 • Merkittävimmät kilpailijat NCC, Skanska, Veidekke, Peab, YIT, SRV ja Destia
 • Suomessa Lemminkäinen on viiden suurimman talonrakentajan joukossa
 • Pienissä ja keskisuurissa urakoissa on paljon pieniä pelureita ja alalletulokynnys matala
 • Venäjällä asuntoja rakentavat useat paikalliset toimijat. Comfort-luokan asuntorakentamisessa vähemmän kilpailua.
 • Merkittävimmät kilpailijat: YIT, SRV, NCC, Skanska; Venäjällä myös LSR ja Settle Group

 

Markkinoiden suunta lähitulevaisuudessa

 

Suomi

Ruotsi

Norja

Tanska

Baltian maat

Venäjä*

Päällystys

Infraprojektit

Asuntorakentaminen

Muu talonrakentaminen

 *sisältää merkittävän poliittisen ja taloudellisen riskin

Musta nuoli = Lemminkäinen toimii tässä markkinassa
Harmaa nuoli = Lemminkäinen ei toimi tässä markkinassa
Lähteet: Euroconstruct, yhtiön oma arvio

 
TyökalutSulje