Haasteellinen vuosi vauhditti suunnanmuutostamme

Hyvät Lemminkäisen osakkeenomistajat

Takanamme on haastava vuosi, jonka aikana käänsimme tuloksen oikeaan suuntaan. Keskityimme kustannusrakenteemme keventämiseen, taseemme vahvistamiseen ja taloudellisen liikkumavaramme lisäämiseen.

Aloitimme Deliver 2014 -kustannussäästöohjelman keväällä 2014. Ohjelmassa keskityimme Norjaan, Venäjään ja kustannusrakenteen karsimiseen ja näin turvaamaan vuoden 2014 tuloksemme. Ohjelma onnistui hyvin, Norjassa tulos kääntyi positiiviseksi ja Venäjällä Deliver-toimenpiteiden lisäksi hyvin sujunut asuntomyynti vauhditti meitä hyvään tulokseen. Valitettavasti ohjelmaan sisältyi myös lähes 500 työntekijän irtisanomiset. Vuoden 2015 aikana varmistamme, että ohjelma viedään loppuun ja että keventynyt kustannusrakenteemme näkyy täysimääräisesti tuloksessamme.

Kesäkuussa 2014 laskimme liikkeeseen 100 miljoonan euron 5 vuoden joukkovelkakirjalainan. Syyskuussa toteutimme noin 30 miljoonan euron merkintäoikeusannin, joka suunnattiin osakkeenomistajillemme. Lisäksi myimme kesällä talotekniikkaliiketoimintamme. Näiden toimenpiteiden ansiosta vahvistimme tasettamme ja pidensimme velkamaturiteettiamme.

Talotekniikkaliiketoiminnan myyminen selkeytti liiketoimintarakennettamme ja mahdollistaa keskittymisen ydinliiketoimintoihimme, infrarakentamiseen ja talonrakentamiseen. Kaupan jälkeen tarkistimme strategiaamme. Lyhyellä aikavälillä keskitymme luomaan pohjaa tulevalle kannattavalle kasvulle parantamalla kilpailukykyämme, kannattavuuttamme ja taloudellista asemaamme. Olemme käynnistäneet kehityshankkeita, joilla tehostamme toimintaamme, parannamme tarjousprosessejamme ja projektinhallintaamme sekä vapautamme pääomia. Nämä hankkeet jatkuvat myös vuosina 2015 ja 2016. Pitkällä aikavälillä hyödynnämme vahvaa markkina-asemaamme infrarakentamisessa Pohjois-Euroopassa. Talonrakentamisessa keskitymme valikoituihin asiakassegmentteihin ja alueisiin Suomessa ja Venäjällä.

Vuoden 2015 alusta siirryimme uuteen toimintamalliin, joka tukee strategiamme etenemistä. Liiketoimintamme on järjestetty neljään liiketoimintasegmenttiin: päällystys, infraprojektit, Suomen talonrakentaminen ja Venäjän toiminnot. Keskitymme nyt uuden toimintamallin potentiaalin hyödyntämiseen; yhtenäistämme toimintatapojamme ja jaamme parhaita käytäntöjä yli maa- ja liiketoimintarajojen. Kiinnitämme huomiota myös riskienhallintaan sekä tuotteidemme ja palveluidemme laatuun. Haemme operatiivista tehokkuutta esimerkiksi päällystyksessä lisäämällä talvisuunnittelua, energiatehokkaita tuotantotapoja ja kierrätysmateriaalien hyödyntämistä. Kaikessa infraliiketoiminnassa panostamme kaluston optimointiin ja käyttöasteiden nostamiseen.

Olen tyytyväinen siihen, että tapaturmataajuutemme laski 34,3 prosentilla 6,9:ään (10,5) vuonna 2014. Jatkamme vuonna 2015 työturvallisuutta kehittäviä toimenpiteitä ja viemme yhteisiä toimintatapoja eteenpäin jokaisessa toimintamaassamme.

Yli satavuotiaan yhtiön uudistaminen on vasta alkanut, mutta vuosi 2014 osoittaa, että olemme menossa oikeaan suuntaan. Jouduimme viemään läpi raskaita päätöksiä, mutta lähdemme vuoteen 2015 hyvistä lähtökohdista. Kun tämä työ yhdistetään lemminkäisten asiantuntemukseen ja osaamiseen, uskon, että olemme tänä vuonna entistä kilpailukykyisempi toimija markkinoilla. Haluamme olla asiakkaidemme luottamuksen arvoisia myös jatkossa ja tuottaa heille lisäarvoa yhteisissä projekteissamme. Tavoitteenamme on parantaa toimintaamme jatkuvasti, mikä näkyy asiakkaillemme entistä parempana laatuna ja projektinhallintana sekä uusina innovaatioina.

Haluan kiittää henkilöstöämme hyvästä työstänne ja tuestanne. Kiitän asiakkaitamme sujuvasta yhteistyöstä, johon panostamme vahvasti myös jatkossa. Kiitos kuuluu myös osakkeenomistajillemme, jotka osoittivat tukeaan ja uskoaan siihen, että suuntaamme muuttuu.

Toimitusjohtaja
Casimir Lindholm

Yhtiön uudistaminen on vasta alkanut, mutta vuosi 2014 osoittaa, että olemme menossa oikeaan suuntaan.

 
 
 
TyökalutSulje