Vuosikertomus 2016

Vahvemman taseen ja taloudellisen aseman myötä keskitymme nyt kilpailukykymme parantamiseen.

JÄTTIURAKKA MAAN ALLA

Louhimme Espoon Blominmäkeen tiloja huippumodernille jätevedenpuhdistamolle. Tulevan puhdistamon pinta-ala on 10 hehtaaria, ja parhaimmillaan yli 20 metriä korkeisiin halleihin mahtuisi kahdeksankerroksinen talo. Katso videolta, miltä maan alla näyttää.

Lemminkäinen lyhyesti

Olemme vaativan infrarakentamisen ja talonrakentamisen osaaja Pohjois-Euroopassa ja yksi markkina-alueemme suurimmista päällystäjistä. Rakennamme yhdessä asiakkaidemme ja ammattilaistemme kanssa kestävää ja vastuullista yhteiskuntaa. Haluamme olla yksi alan parhaista rakennusyhtiöistä, mikä tarkoittaa meille ensisijaisesti tyytyväisiä asiakkaita ja työntekijöitä. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Avainlukuja 2016

Liikevaihto

1 682,7

milj. euroa

Liikevoitto

67,6

milj. euroa

Tilauskanta 31.12.2016

1 265,2

milj. euroa

Henkilöstö 31.12.2016

4 244

henkilöä

Liikevaihdon jakautuminen liiketoiminnoittain

Column 1
Päällystys 46 %46
Talonrakentaminen 35 %35
Infraprojektit 19 %19

Liikevaihdon jakautuminen maittain

Column 1
Suomi 67 %67
Ruotsi 6 %6
Norja 12 %12
Tanska 5 %5
Venäjä 3 %3
Baltian maat 7 %7

Henkilöstö maittain

Column 1
Suomi 55 %55
Ruotsi 4 %4
Norja 11 %11
Tanska 5 %5
Venäjä 10 %10
Baltian maat 15 %15

Toimitusjohtajan katsaus

Hyvät osakkeenomistajat

Olemme saaneet päätökseen vuonna 2014 aloittamamme strategiakauden ensimmäisen vaiheen. Yhtiöllä on nyt huomattavasti vahvempi taserakenne ja taloudellinen asema. Vuoden 2014 maaliskuusta sidottu pääomamme on pienentynyt 691 milj. eurosta 388 milj. euroon ja korollinen nettovelkamme on laskenut vastaavasti 364 milj. eurosta 81 milj. euroon. Lisäksi olemme pienentäneet hybridilainojemme määrää 140 milj. eurosta 35 milj. euroon nimellisarvosta. Kuluneen kahden vuoden aikana olemme myös luopuneet ydinliiketoimintaan kuulumattomista liiketoiminnoista ja muuttaneet talonrakentamisen painopistettämme Venäjällä.

Vuoden 2016 liikevoittomme parani edellisvuodesta. Tulostaan paransivat vertailuvuodesta päällystys ja Suomen talonrakentaminen. Suurin osa tulosparannuksestamme, 27 milj. euroa, tuli palautuksista ja alennetuista kuluvarauksista liittyen Helsingin hovioikeuden lokakuussa 2016 antamiin asfalttikartellipäätöksiin. Olemme tyytyväisiä siihen, että päätösten jälkeen olemme päässeet sopimukseen 17 kunnan sekä Suomen valtion kanssa. Oikeusprosessi voi silti jatkua vielä korkeimmassa oikeudessa niiden 19 kunnan kanssa, joiden kanssa emme ole sopineet.

Tulevina vuosina keskitymme tuloksemme parantamiseen kehittämällä liiketoimintamme operatiivista tehokkuutta.

Rakennusala on tunnettu siitä, että jokaiseen työvaiheeseen kuuluu odottamista. Etsimme keinoja tämän ylimääräisen hukan karsimiseen ja sitä kautta projektien tehokkaampaan läpimenoon. Päällystyksen ja kiviaineksen tuotantoprosessit kuluttavat lisäksi paljon energiaa. Kun otamme käyttöön uusia, energiatehokkaampia prosesseja, säästämme kuluissa sekä luonnonvaroja.

Toimintaympäristömme näkymät vuodelle 2017 ovat vakaat. Jatkamme infraprojektien kasvun hakemista erityisesti Ruotsista ja Norjasta, jossa on joko suunnitteilla tai käynnissä monia meille sopivia projekteja. Olemme uudistaneet organisaatiotamme ja toimintatapojamme, jotta ne tukevat paremmin kasvutavoitteita.

Valitettavasti työpaikkatapaturmataajuutemme nousi vuoden 2016 aikana, mihin emme voi olla tyytyväisiä. Teemme määrätietoisesti töitä sen eteen, että saamme tämän negatiivisen trendin pysähtymään ja työpaikkatapaturmataajuuden taas laskuun.

Tuloksemme takana ovat tyytyväiset asiakkaat sekä osaava ja motivoitunut henkilöstö. Meidän täytyy pitää henkilöstöstämme huolta päivittäin. Lisäksi meidän on huolehdittava, että palveluidemme laatu ja asiakastyytyväisyys pysyvät korkealla, kun kehitämme omaa toimintaamme. Haluan kiittää työntekijöitämme, asiakkaitamme ja muita sidosryhmiämme hyvästä ja rakentavasta yhteistyöstä viime vuonna.

Casimir Lindholm, toimitusjohtaja

Palvelumme

Päällystys

Mahdollistamme kaikille turvallisen liikkumisen kunnostamalla tieverkkoa kaikissa toimintamaissamme. Olemme yksi markkina-alueemme suurimmista päällystäjistä ja tarjoamme asiakkaillemme kokonaisvaltaiset päällystyksen palvelut perusväylänpidosta erikoisurakointiin.

Infraprojektit

Meillä on vankka kokemus vaativasta infrarakentamisesta Pohjois-Euroopassa. Erikoisosaamistamme ovat haastavat kaupunkiolosuhteet ja liikennehankkeet sekä suuret teollisuus- ja voimalaitosprojektit.

Talonrakentaminen

Rakennamme asuntoja sekä toimitiloja Suomessa ja Venäjällä. Teemme vaativia korjausrakentamisen hankkeita ja tilojen käyttötarkoitusten muutoksia. Elinkaarimallilla toteutettavissa hankkeissa saat meiltä suunnittelun ja rakentamisen lisäksi tilojen ylläpitoon liittyvät palvelut useiden vuosien ajaksi.

Referenssejämme

Tallinnan lentokenttä varautuu liikenteen kasvuun

Lue lisää

Boliden Aitikin kuparikaivoksen malminmurskauslaitos

Lue lisää

Kahvikorttelin merelliset kodit Helsingissä

Lue lisää

Yritysvastuu

Suurena rakennusalan toimijana otamme mahdollisimman hyvin huomioon toimintamme suorat ja välilliset vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan. Haluamme kehittää liiketoimintaamme pitkäjänteisesti, kestävällä tavalla. Sidosryhmiemme odotukset ja vaatimukset ohjaavat työtämme.

Referenssejämme

Valuasfaltti silottaa sillan Doniin

Lue lisää

Tampereen Rantatunneli valmistui puoli vuotta etuajassa

Lue lisää

Eduskuntatalo peruskorjauksella nykyaikaan

Lue lisää
Email Email Email Email

Ladattavat materiaalit

Tilinpäätös 2016

PDF (990 KB)

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2016

PDF (286 KB)

Yritysvastuukatsaus 2016

PDF (281 KB)

Lemminkäinen lyhyesti -esite

PDF (1,2 MB)

Oikeudellinen tiedote Yhteystiedot Copyright © Lemminkäinen